کلاسیک
min
حریق زتا
حریق زیتکس
اعلام حریق سنس
حریق آریاک
اعلام حریق آپلو سی تک سینکولن
قیمت دزدگیر و اعلام حریق
مشاهده تمام تجهیزات اعلام حریق مشاهده تمام تجهیزات دزدگیر
-7%
۴۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
-4%
۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان
-12%
-5%
۱۶۳,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان
مشاهده تمام تجهیزات آنتن مرکزی