همکاران گرامی برای دریافت پسورد لیست قیمت اعلام حریق با شماره تلفن های پنتا تماس بگیرید.

لیست قیمت اعلام حریق زتا | مصرف کننده

ردیفشرحقیمت مصرف کننده (تومان)
۱پنل ۸ زون اعلام حریق زتا مدل infinity 81.600.000
۲پنل اعلام حریق زتا مدل Premler SX1.500.000
۳دتکتور دودی اعلام حریق زتا مدل MKII115.000
۴دتکتور حرارتی اعلام حریق زتا مدل MKII114.000
۵شاسی اعلام حریق زتا145.000
۶آژیر اعلام حریق زتا118.000
۷فلاشر اعلام حریق زتا85.000
۸آژیر و فلاشر شیپوری اعلام حریق زتا275.000
۹چراغ ریموت اعلام حریق زتا12.000

لیست قیمت اعلام حریق GST 

ردیفشرحقیمت (تومان)
1پنل اعلام حریق 2 زون GST1.900.000
2پنل اعلام حریق 4 زون GST2.250.000
3پنل اعلام حریق 8 زون GST2.750.000
4پنل اعلام حریق 16 زون GST4.100.000
9دتکتور دودی اعلام حریق GST126.000
10دتکتور حرارتی اعلام حریق GST123.000
5دتکتور مولتی اعلام حریق GST220.000
12شاسی اعلام حریق GST131.000
13آژیر اعلام حریق GST215.000
14آژیر و فلاشر اعلام حریق GST290.000
6فلیم دتکتور اعلام حریق GST2.650.000
7دتکتور گاز اعلام حریق GST650.000
8بیم دتکتور اعلام حریق GST6.300.000

لیست قیمت اعلام حریق زیتکس | مصرف کننده

ردیفشرحقیمت مصرف کننده(تومان)
1پنل اعلام حریق زیتکس 2 زون1.155.000
2پنل اعلام حریق زیتکس 4زون1.225.000
3پنل اعلام حریق زیتکس 6 زون1.295.000
4پنل اعلام حریق زیتکس 8زون1.365.000
5پنل اعلام حریق زیتکس 10 زون1.435.000
6پنل اعلام حریق زیتکس 12 زون1.505.000
7پنل اعلام حریق زیتکس 14 زون1.575.000
8پنل اعلام حریق زیتکس 16 زون1.645.000
9پنل اعلام حریق زیتکس 18 زون1.715.000
10دتکتور دودی اعلام حریق زیتکس مدل 81567.500
11دتکتور حرارتی اعلام حریق زیتکس مدل 71565.500
12دتکتور مولتی اعلام حریق زیتکس مدل 1020109.500
13دتکتور دودی اعلام حریق زیتکس مدل 82079.500
14دتکتور حرارتی اعلام حریق زیتکس مدل 72077.500
15شاسی اعلام حریق زیتکس مدل 9554.500
16شاسی اعلام حریق زیتکس مدل 8646.500
17شاسی اعلام حریق زیتکس مدل 8539.500
18آژیر فلاشر اعلام حریق زیتکس مدل 8157.500
19آژیر فلاشر اعلام حریق زیتکس مدل 88189.500
20اسپری تست دکتکتور دودی زیتکس85.000

لیست قیمت اعلام حریق آریاک | مصرف کننده

ردیفشرحقیمت مصرف کننده (تومان)
1پنل اعلام حریق آریاک 2 زون900.000
2پنل اعلام حریق آریاک 4زون950.000
3پنل اعلام حریق آریاک 6 زون1.000.000
4پنل اعلام حریق آریاک8زون1.083.000
5پنل اعلام حریق آریاک 10 زون1.133.000
6پنل اعلام حریق آریاک 12 زون1.183.000
7پنل اعلام حریق آریاک 14 زون1.233.000
8پنل اعلام حریق آریاک 16 زون1.375.000
11پنل اعلام حریق آریاک 20 زون1.435.000
11پنل اعلام حریق آریاک 24 زون1.495.000
11پنل اعلام حریق آریاک 28 زون1.555.000
9دتکتور دودی اعلام حریق آریاک66.500
10دتکتور حرارتی اعلام حریق آریاک61.500
12شاسی اعلام حریق آریاک29.500
13آژیر اعلام حریق آریاک44.500
14آژیر و فلاشر اعلام حریق آریاک50.000
15 فلاشر اعلام حریق آریاک28.000

لیست قیمت اعلام حریق سنس | مصرف کننده

ردیفشرحقیمت مصرف کننده (تومان)
1پنل اعلام حریق سنس 2 زون832.000
2پنل اعلام حریق سنس 4زون890.000
3پنل اعلام حریق سنس 6 زون930.000
4پنل اعلام حریق سنس 8زون997.000
5پنل اعلام حریق سنس 10 زون1.048.000
6پنل اعلام حریق سنس 12 زون1.125.000
7پنل اعلام حریق سنس 14 زون1.270.000
8پنل اعلام حریق سنس 16 زون1.330.000
9دتکتور دودی اعلام حریق سنس63.000
10دتکتور حرارتی اعلام حریق سنس60.000
11دتکتور مولتی اعلام حریق سنس80.500
12شاسی اعلام حریق سنس42.000
13آژیر اعلام حریق سنس48.600
14آژیر و فلاشر اعلام حریق سنس55.000

لیست قیمت اعلام حریق تسلا | مصرف کننده

[

ردیفشرحقیمت مصرف کننده (تومان)
1پنل اعلام حریق تسلا 2 زون880.000
2پنل اعلام حریق تسلا 4زون940.000
3پنل اعلام حریق تسلا 6 زون1.000.000
4پنل اعلام حریق تسلا 8زون1.060.000
5پنل اعلام حریق تسلا 10 زون1.120.000
6پنل اعلام حریق تسلا 12 زون1.180.000
7پنل اعلام حریق تسلا 14 زون1.240.000
8پنل اعلام حریق تسلا 16 زون1.300.000
11پنل اعلام حریق تسلا 18 زون1.360.000
9دتکتور دودی اعلام حریق تسلا62.500
10دتکتور حرارتی اعلام حریق تسلا60.000
12شاسی اعلام حریق تسلا32.000
13آژیر اعلام حریق تسلا50.000
14آژیر و فلاشر اعلام حریق تسلا53.000

لیست قیمت اعلام حریق پرلا | مصرف کننده

ردیفشرحقیمت مصرف کننده (تومان)
۱دتکتور دودی اعلام حریق ۹ ولت پرلا مدل PRS-9V85.000
۳دتکتور گاز ۲۲۰ ولت پرلا مدل ۲۲۰ES137.000
۴دتکتور مونوکسیدکربن پرلا مدل ۲۲۰GT155.000
۵دتکتور گاز و مونوکسیدکربن پرلا مدل OCG220178.000
۷شاسی اعلام حریق پرلا مدل XR-90053.000
۸آژیر و فلاشر اعلام حریق پرلا مدل XR-820 LED60.000
۹آژیر و فلاشر اعلام حریق پرلا مدل XR-60039000