سیستم اطفاء حریق ساختمان

سیستم اطفاء حریق ساختمان

در طراحی سیستم‌های داخلی ساختمان، طراحی و اجرای سیستم اطفای حریق از اساسی‌ترین بخش‌هاست. حفاظت از سلامت افراد و اموال عمومی و خصوصی موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

دو روش متفاوت و شناخته‌شده برای طراحی سیستم‌های اعلام حریق وجود دارد:

 •  ﻣﺘﻌﺎرف (CONVENTIONAL)
 •  ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (آدرس ﭘﺬﯾﺮ)  (ADDRESSABLE)

از میان این دو، سیستم‌های متعارف قدیمی‌تر هستند اما کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سیستم اطفای حریق متعارف تعدادی دتکتور و ﺷﺴﺘﯽ ﮐـﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی خاص از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺶ می‌دهند در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪار به‌هم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ می‌شوند. برهمین اساس می‌توان هر مدار را نماینده‌ی یک منطقه به حساب آورد.

طراحی سیستم اطفای حریق متعارف هم می‌تواند براساس همین منطقه‌ها که با مدارهای مختلفی مشخص می‌شوند انجام شود (به شکلی که درصورت وقوع حریق، تنها آژیر مختص به همان زون (zone) به صدا دربیاید) و یا طوری طراحی شود که ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع آﺗﺶ در ﺑﻨﺎ و ﮐﺸﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ دتکتورها و ﯾـﺎ شستی‌های دﺳﺘﯽ، زﻧﮓ ﯾﺎ آژﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﺻـﺪا دربیاید.

تفاوت سیستم اطفای حریق ادرس‌پذیر با سیستم متعارف در این است که در سیستم آدرس‌پذیر تمام اجزای سیستم اعم از دتکتورها، شستی‌ها، زنگ‌ها، آژیرها، ماژول‌های ورودی-خروجی و… با یک کد منحصر به فرد، مشخص می‌شوند و به دلیل وجود این کدها، کنترل پنل مرکزی قادر است تشخیص دهد حریق دقیقا در کدام نقطه رخ داده است. مدار دتکتورها سیستم‌های آدرس‌پذیر برخلاف سیستم‌های متعارف به شکل loop یا حلقوی است و از تابلوی کنترل پنل آغاز و به همان تابلو ختم می‌شوند. تمام ادوات و تجهیزات نیز به صورت موازی در همین مدار حلقوی جای می‌گیرند.

 

قیمت سیستم اطفاء حریق از برندهای مختلف

برای نمونه قیمت تجهیزات اطفاء حریق از دو برند مختلف را در جدول‌های زیر نشان داده‌ایم:

قیمت سیستم اطفای حریق آریاک

پنل اعلام حریق سنس ۲ زون

۸۳۲٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۴زون

۸۹۰٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۶ زون

۹۳۰٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۸زون

۹۹۷٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۱۰ زون

۱٫۰۴۸٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۱۲ زون

۱٫۱۲۵٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۱۴ زون

۱٫۲۷۰٫۰۰۰

پنل اعلام حریق سنس ۱۶ زون

۱٫۳۳۰٫۰۰۰

دتکتور دودی اعلام حریق سنس

۶۳٫۰۰۰

دتکتور حرارتی اعلام حریق سنس

۶۰٫۰۰۰

دتکتور مولتی اعلام حریق سنس

۸۰٫۵۰۰

شاسی اعلام حریق سنس

۴۲٫۰۰۰

آژیر اعلام حریق سنس

۴۸٫۶۰۰

 

 

 

 

قیمت سیستم اطفای حریق برند زتا

پنل ۸ زون اعلام حریق زتا مدل infinity 8

۱٫۷۵۰٫۰۰۰

پنل اعلام حریق زتا مدل Premler SX

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

دتکتور دودی اعلام حریق زتا مدل MKII

۱۲۱٫۰۰۰

دتکتور حرارتی اعلام حریق زتا مدل MKII

۱۲۰٫۰۰۰

شاسی اعلام حریق زتا

۱۶۰٫۰۰۰

آژیر اعلام حریق زتا

۱۲۵٫۰۰۰

فلاشر اعلام حریق زتا

۹۲٫۰۰۰

آژیر و فلاشر شیپوری اعلام حریق زتا

۲۹۰٫۰۰

چراغ ریموت اعلام حریق زتا

۱۴٫۰۰۰

 

لیست قیمت اطفای حریق پرلا

دتکتور دودی اعلام حریق ۹ ولت پرلا مدل PRS-9V

۶۲٫۰۰۰

دتکتور گاز ۲۲۰ ولت پرلا مدل ۲۲۰ES

۱۳۷٫۰۰۰

دتکتور مونوکسیدکربن پرلا مدل ۲۲۰GT

۱۵۵٫۰۰۰

دتکتور گاز و مونوکسیدکربن پرلا مدل PCG220

۲۵۸٫۰۰۰

شاسی اعلام حریق پرلا مدل XR-900

۵۳٫۰۰۰

آژیر و فلاشر اعلام حریق پرلا مدل XR-820

۷۶٫۰۰۰

آژیر و فلاشر اعلام حریق پرلا مدل XR-600

۳۹۰۰۰

 

ضوابط طراحی سیستم اطفاء حریق در ساختمان

در طراحی سیستم های اطفاء حریق، ضوابط مشخصی وجود دارد که البته باید در زمان طراحی، قوانین جدید از آتش نشانی استعلام گرفته شود.

برخی از قوانین طراحی سیستم اطفای حریق ساختمان (به طور مثال برای ساختمان چهارطبقه مسکونی) به نحوی است که هرطبقه باید دارای هوزریل، کپسول آتش نشانی و در پارکینگ اسپرینکلر باشد.

این ضوابط برای برای ساختمان با کاربری مسکونی ۵ طبقه روی همکف و حداکثر ۴واحد در هر طبقه به نحوی است که سیستم اطفاء حریق باید دارای سیستم تر(جعبه آتش نشانی)، کپسول آتش نشانی و اسپرینکلر در کل بنا باشد.

برای ساختمان با کاربری مسکونی ۶ و ۷ طبقه روی همکف نیز سیستم اعلام حریق ساختمان باید دارای سیستم نر(جعبه آتش نشانی)، کپسول آتش نشانی، اسپرینکلر در پارکینگ و رایزر خشک باشد.

در ساختمان‌های بلند که ارتفاع طبقه همکف تا تراز کف طبقه آخر ۲۳ متر یا بیشتر باشد و همچنین اگر ۸ طبقه روی همکف باشد، سیستم اطفاء حریق باید دارای سیستم تر(جعبه آتش نشانی)، کپسول آتش نشانی، اسپرینکلر در کل بنا و رایزر خشک باشد

قیمت اعلام حریق

سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر چیست؟

یکی از اجزای سیستم اطفای حریق اتوماتیک، سیستم اسپرینکلر است که در آن پاشنده‌ها دارای حباب شیشه‌ای حاوی مایع حساس به حرارت هستند که در مواجه با آتش به صورت مستقل شکسته شده و با پاشیدن آب به روی آتش، حریق را کنترل می‌کنند. اسپرینکلر، جزء سیستم‌های پرکاربرد درمیان سیستم‌های اطفای حریق است و هر سال میلیون‌ها اسپرینکلر در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.  سیستم اطفا حریق اسپرینکلر روی سقف نصب می‌شود و به اندازه‌ی چند اینچ از سقف بیرون می‌زند.

جانمایی نصب اسپرینکلر در فرایند طراحی سیستم اطفای حریق اهمیت زیادی دارد چرا که باید در جایی قرار بگیرند که بیشترین پوشش و اثربخشی را هنگام حریق داشته باشند. همچنین دور بودن از اجاق یا وسیله‌ای گرمایی که ایجاد دود و حرارت می‌کند نیز نکته‌ای است که باید مورد توجه مهندسان و افرادی که سیستم را نصب می‌کنند قرار گیرد. چرا که برای بسیاری افراد پیش آمده مثلا در هنگام کباب درست کردن و پخش دود در فضا، به دلیل جانمایی نادرست سیستم اطفا حریق اسپرینکلر، سیستم اعلام و اطفا حریق فعال شود و دردسر ایجاد کند. 

 

نقشه سیستم اعلام حریق ساختمان

طراحی نقشه سیستم اطفاء حریق و سیم‌کشی این سیستم براساس استانداردهای BS 583 ، استاندارد BS 6207، و استاندارد NFPA-72 انجام می‌شود. هریک از این استانداردها مواردی را بیان می‌کنند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها را در این مطلب باهم می‌خوانیم.

طبق استاندارد NFPA -72:

 • مساحت هر زون نباید بیش‌تر از ۲۰۰۰ متر مربع باشد.
 • حداکثر طول زون باید ۳۰۰۰ متر باشد.
 • تعداد المان‌های هر زون (شامل شستی، دتکتور و…) ۲۴ المان است و اگر حداکثر ۲۰ عدد منظور شود بهتر است.
 • هر طبقه مسکونی می‌تواند بر روی یک زون قرار گیرد .
 • پیشنهاد می‌شود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا قرار گیرد .
 • در جاهایی که دارای ولتاژ القایی است (اتاق ترانس، سوئیچ و…) می‌بایست از سیم روکش‌دار استفاده گردد .
 • سیم باید در لوله مستقل و مجزا باشد .
 • چنانچه سقف و کف کاذب دارای ارتفاع بیش از ۸۰ سانتی‌متر باشند، نیاز به دتکتور دارند .
 • اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از ۳۰ سانتی‌متر باشد، باید برای آن دتکتور مجزا در نظر گرفته شود .
 • اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از ۵۰ سانتی‌متر باشد لازم است دتکتور مجزا برای هر فضا مدنظر قرار داده شود .

 

لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک نمایید
[Total: 5 Average: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonمشاوره تلفنی