استانداردهای اعلام حریق

استاندارداعلامحریقNFPA

در این مطلب در مورد استانداردهای اعلام حریق صحبت خواهیم کرد و دو استاندارد اعلام حریق NFPA-72 و BS-EN54 را بررسی خواهیم کرد.

 

استاندارد اعلام حریق NFPA-72 

استاندارد اعلام حریق NFPA-72

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ .

دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق بر مبنای استاندارد NFPA-72

 • مساحت هر زون حداکثر  ۲۰۰۰m2می باشد.
 • حداکثر طول زون ۳۰۰۰mمی باشد.
 • حداکثر تعداد المان های هر زون (شامل شستی و دتکتور ..) ۲۴ المان است و بهتر است حد اکثر ۲۰ عدد منظور گردد.
 • هر طبقه مسکونی می تواند بر یک زون قرار گیرد.
 • پیشنهاد میشود شستی اعلام حریق راهرو طبقات بر یک زون مجزا باشد.
 • در جاهائی که دارای ولتاژ القایی است (اتاق ترانس،سوئیچ و..) میبایست از سیم روکش دار استفاده نمود.
 • سیم باید یک تکه و در لوله مستقل و مجزا باشد.
 • سقف و کف کاذب که دارای ارتفاع بیش از ۸۰CM باشند،نیاز به دتکتور دارند.
 • اگر فاصله پارتیشن نصب شده تا سقف کمتر از ۳۰CM باشد ،باید برای آن دتکتور مجزا لحاظ نمود.
 • اگر ارتفاع گچبری سقف بیش از ۵۰CM باشد لازم است دتکتور مجزا برای هر فضا در نظر گرفت.

 

استاندارد اعلام حریق BS-EN54

استاندارد اعلام حریق BSEN54

 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ .

دستورالعمل طراحی نقشه های اعلام حریق بر اساس استاندارد BS5839

 • براساس استاندارد BS 5839 (قسمت اول) حداکثر سطح تحت کنترل در شرایط نرمال برای هر دتکتور حرارتی مربعی باسطح مفید بیش از ۵۰M2 (شعاع ۵٫۳m) و برای دتکتور دودی  مربعی باسطح مفید بیش از ۱۰۰M2 (شعاع ۷٫۵m) باشد که باید رعایت گردد.
 •  از نظر مداری محل شستی اعلام حریق( MCP )در ابتدای هر زون و قبل از دتکتورهاست.
 • در انتهای هر زون یک المان یا مقاومت ته خط (E.L.R) مطابق با مشخصات تابلو کنترل مرکزی نصب گردد.
 • در پارکینگ از دتکتور با نرخ افزایش حرارت HR (A1R&A2R) استفاده شود.
 • دتکتورهای انباری و پارکینگ در صورتیکه در یک قسمت باشند،روی یک زون قرار می‌گیرند و  از طریق LED تفکیک می‌شوند.
 • جهت هرانباری یک دتکتور دود داخل انباری قرارگیرد و هر دتکتور به یک LED که در بیرون درب انباری است متصل میگردد.
 • اگر جلو انباریها راهرو وجود داشته باشد بایستی  دتکتور دود  درآن راهرو پیش بینی گردد.
 • موتورخانه هم به دتکتور دود و هم به دتکتور حرارت نیاز دارد می‌توان به جای آنها از دتکتور ترکیبی استفاده کرد.
 • برای موتورخانه‌های بزرگ زون مستقل لازم است.
 • در کنار راههای خروج از پارکینگ ولابی از جمله در کنار رمپ پارکینگ نصب شستی اعلام حریق ( MCP ) ضروری است.
 • هر طبقه از ساختمان روی یک زون مستقل قرار می‌گیرد مگر اینکه مساحت طبقه بیش از ۲۰۰۰ مترمربع یا تعداد دتکتور‌ها بیشتر از ۲۰ عدد (در نوع متعارف) باشد.
 • در پاگرد طبقات (فضای مشترک در ورودی آپارتمانها) در هر طبقه نیاز به دتکتور دودی می‌باشد (تعداد دتکتور بسته به ابعاد فضای مشترک می باشد) این دتکتورها معمولا روی زون طبقه قرار می‌گیرند.
 • در پاگرد طبقات و لابی نصب شستی اعلام حریق ( MCP ) نیز ضروری است . شستی و دتکتورهای راه پله معمولا روی زون راه پله قرار می‌گیرد.درصورتیکه درب دودبند بین راه پله و فضای مشاعات (روبروی آساسنسور) باشد ۲ عدد دتکتور و در غیر این صورت یک دتکتور دود کفایت میکند.دتکتور فضای مشاعات در صورت وجود درب دود بند روی زون طبقه قرار میگیرد .
 • در هر طبقه یک شستی اعلام حریق ( MCP ) مجاور راه پله نصب گردد .بهتر است این شستی در کنار فضای اسانسور ، نزدیک تجهیزات اطفای دستی باشد.
 • برای راه‌پله‌ها، از طبقه همکف تا بالاترین طبقه یک زون در نظر گرفته شود ولی شستی و دتکتور زیرزمین ها برروی زون زیر زمین مربوطه نصب شود.
 • در صورتی که هر طبقه فقط دارای یک واحد آپارتمان باشد نصب  LED اجباری نیست، ولی اگر بیش از یک آپارتمان در هر طبقه باشد نصب یک عدد LED جلوی درب ورودی هر آپارتمان به منظور تفکیک درزون ضروری است.
 • در آشپزخانه از دتکتورحرارتی دمای ثابت (HF A1S &A2S) استفاده شود.
 • آشپزخانه دوم نیاز به دتکتور جداگانه از نوع (HF A1S &A2S) دارد .
 • در موتورخانه از دتکتورحرارتی دمای ثابت ( HF A1S &A2S) استفاده شود.همچنین   درصورتیکه تجهیزات دودزا (مانند بویلر مازوت یا گازوییل سوز) نداشته باشد بهتر است از دتکتوری دود نیز بعنوان پشتیبان استفاده شود (نصب در نزدیک تابلوی کنترل و تجهیزات برق).
 • در هال (سالن) هر آپارتمان نصب دتکتور دود ضروری است.
 • فضای نشیمن جدا نیاز به دتکتور جداگانه از نوع دودی دارد .
 • داخل هر اتاق خواب نصب یک دتکتور دود الزامی است .
 • در سقف دستگاه راه پله (سقف خرپشته) نصب یک عدد دتکتور دود ضروری است این دتکتورمعمولا  روی زون آسانسور قرار می‌گیرد(در سیستم آژیر عمومی میتوان این دتکتور را بر روی زونراه پله قرار داد).
 • در موتورخانه آسانسور نصب دتکتور دودی و حرارت یا دتکتور ترکیبی ضروری است.
 • دتکتورهای سقف خرپشته (ترجیحا) و موتورخانه آسانسورو سقف شفت آسانسورمعمولا برروی زون مستقل می‌باشند.
 • تابلو اعلام حریق  F.A.C.P بهتر است داخل اتاق نگهبانی قرار گیرد ولی باید در معرض دید و قابل دسترس باشد.
 • در نزدیکی تابلو F.A.C.P نصب آژیر الزامی است.
 • نصب یک آژیر اضافه داخل اتاق خوابهای دارای حمام اختصاصی، الزامی می‌باشد.
 • جلو درب ورودی ساختمان در فضای مشرف به کوچه اصلی یا خیابان یک آژیر Out door و یک چراغ  چشمک‌زن (Strobe light) نصب و به خط آژیر جنرال روی F.A.C.P متصل شود.
 • در تمامی ساختمانهای مسکونی با یک واحد در هرطبقه ،آژیرواحدها از خط آژیر عمومی (GENERAL ALARM) تغذیه شود .
 • در نقشه تک خطی اعلام حریق، تغذیه دوبل (۲۴VDC و ۲۲۰VAC) و تلفن‌کننده خودکار نشان داده شود.
 • در تمامی ساختمانهای با سیستم متعارف (کانونشنال) آژیرهای طبقه همکف ، زیر زمینها و فضاهای مشاعات بایستی بصورت خط آژیر عمومی (GENERAL ALARM) نصب شوند ،حتی اگر سیستم بصورت آژیر مستقل نصب شده باشد.
 • جهت مشخص شدن تعداد آژیرها در پارکینگ و زیر زمینها از محاسبه افت شدت صوت استفاده گردد.محل آژیر بنحوی جانمایی گردد تا داخل تمامی انباریها ( با فرض بسته بودن درب) شدت صدای استاندارد آژیر را داشته باشند.

قیمت اعلام حریق

این مطلب بروزرسانی می‌گردد..

لطفا برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک نمایید
[Total: 23 Average: 4.6]

One thought on “استانداردهای اعلام حریق

 1. منصور میگوید:

  سلام خسته نباشید ما تو پله درب دود بند بین پله و واحد داریم شستی باید سمت پله نصب بشه یا سمت واحد
  و بین درب دود بند و پله دتکتور مجزا باید نصب بشه و اینکه پله و موتور خانه آسانسور و پارکینگ روی یک زون میشه نصب کرد ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

مشاوره تلفنی